Nomineringsperioden för 2020 är slut.

Tack för dina nomineringar!